NIEUWS & MEER

Onze afstudeerder aan het woord!

bolletjes-orangje
achtergrond-header-1

Hoi lezer, mijn naam is Rachel en begin dit jaar ben ik vol enthousiasme begonnen met mijn afstudeerstage van de opleiding HBO-Rechten (Juridische Hogeschool in Tilburg) bij RIDE en wat is de tijd snel gegaan! Tijdens mijn stage heb ik de dagelijkse praktijk van RIDE mogen leren kennen én heb ik een praktijkgericht juridisch onderzoek verricht. Ruim drie maanden heb ik onderzoek gedaan naar de ontwikkelingen in de rechtspraak omtrent het toetsingskader van het non-concurrentiebeding. Het non-concurrentiebeding is een veelvoorkomend artikel in arbeidsovereenkomsten, maar kun je je hier als werkgever nog wel op beroepen in de praktijk?

Ik vertel je graag nog kort over de belangrijkste bevindingen uit mijn onderzoek. In de dagelijkse praktijk krijgen de bedrijfsjuristen van RIDE te maken allerlei vraagstukken rondom het non-concurrentiebeding. Door het opnemen van een non-concurrentiebeding kan een werkgever zijn bedrijfsdebiet beschermen. Wel gelden hiervoor een aantal spelregels.

Zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen en de belangenafweging

Als een werkgever een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd wil opnemen, dan moet hij in de arbeidsovereenkomst motiveren welke zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen dit beding vereisen.

Uit mijn onderzoek blijkt o.a. dat bij de toetsing van het criterium ‘zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen’ de rechter vier categorieën van belang acht: de kwaliteiten van de werknemer, de belangen van de werkgever, de noodzakelijkheid van het non-concurrentiebeding en de schriftelijke motivering van het non-concurrentiebeding.

Als aan de eerste toets is voldaan, is het overeengekomen non-concurrentiebeding rechtsgeldig. Maar dat wil nog niet zeggen dat de werkgever volledige nakoming van dit beding van de werknemer kan verlangen. Hier komt de belangafweging in beeld.

Uit mijn onderzoek blijkt o.a. dat rechters steeds een aantal belangen meenemen bij de belangafweging, onder te verdelen in drie categorieën:

  1. Specifieke werkgeversbelangen (concurrerende werkzaamheden, vrees voor aantasting van het bedrijfsdebiet en investeringen in de opleiding en vakbekwaamheid van de werknemer).
  2. Specifieke werknemersbelangen (branche, positieverbetering, privésituatie van de werknemer en de duur van het dienstverband).
  3. Overige belangen (wijze waarop het non-concurrentiebeding tot stand is gekomen, de wijze waarop het dienstverband is beëindigd en de billijke vergoeding).

Waar moet je op letten in de praktijk?

Wat betekent dit voor jou als werkgever? Maak een kritische afweging per situatie! Stel jezelf daarbij de vraag of er daadwerkelijk sprake is van aantasting van jouw bedrijfsdebiet en of de werknemersbelangen, zoals het werkzaam zijn in een nichemarkt, niet te groot zijn.

De komende tijd zal ik mij bezig houden met de afronding van mijn onderzoeksrapport en de voorbereiding op mijn verdediging. Daarna hoop ik met trots mijn diploma HBO-Rechten in ontvangst te mogen nemen. Na de zomer begin ik met mijn volgende uitdaging: het volgen van de (pre-)master aan de Universiteit van Tilburg. Alle bij RIDE opgedane kennis en ervaringen gaan hierbij ongetwijfeld goed van pas komen!

Rachel

Vragen over het non-concurrentiebeding? De juristen van RIDE kunnen jou hierbij helpen! Plan hier jouw vrijblijvend gesprek in of neem contact met ons op via info@ride.nl / +31(0)851308232.

Onze nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in voor onze periodieke nieuwsbrief.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Bedrijfsjurist abonnement all-in fee

RIDE gaat over jou, als ondernemer. Jouw RIDE, waar de juristen van RIDE mee instappen om je onderneming te ontzorgen van juridische zaken.

+31 (0)85 130 82 32
info@ride.nl

Scroll naar boven