NIEUWS & MEER

Non-concurrentiebeding: hoe zit dat nu precies?

bolletjes-orangje
achtergrond-header-1

Als een non-concurrentiebeding op een goede manier is opgenomen in de arbeidsovereenkomst dan kan dat van grote waarde zijn voor de werkgever. Een non-concurrentiebeding is belangrijk zodat een werknemer bijvoorbeeld niet naar de concurrent gaat en daar met de kennis en kunde van de ex-werkgever aan de slag gaat. Uit onze eigen ervaring blijkt vaak  het belang van een goed non-concurrentiebeding. Wij zien hier in de praktijk namelijk vaak conflicten over met nare afloop voor zowel de werkgever als de werknemer. Op het niet-naleven van een non-concurrentiebeding staan vaak boetes. Wanneer het non-concurrentiebeding lange tijd wordt overtreden kan een boete hoog oplopen.

Non-concurrentiebeding: hoe zit dat nu precies?

Het is de angst van vele bedrijven: een van je beste werknemers gaat ervan door om bij de concurrent te werken en neemt alle kennis mee die hij of zij de afgelopen jaren heeft opgedaan.

Zo’n situatie is vaak te voorkomen door een non-concurrentiebeding op te nemen in de arbeidsovereenkomst. Het is van groot belang dat dit beding goed wordt opgesteld en eventueel wordt onderbouwd. Deze factoren bepalen of een non-concurrentiebeding stand houdt bij de rechter. Er worden veel fouten gemaakt tijdens het opstellen van zo’n beding waardoor de werkgever met lege handen komt te staan. Heeft het dan nog wel nog nut voor een werkgever om een non-concurrentiebeding op te nemen?

Wat is een non-concurrentiebeding?

In art. 7:653 BW is het concurrentiebeding op deze manier omschreven:

‘’Een beding tussen de werkgever en de werknemer waarbij deze laatste wordt beperkt in zijn bevoegdheid om na het einde van de overeenkomst op zekere wijze werkzaam te zijn’’

Hiermee wordt bedoeld dat de werknemer na zijn dienstverband bij de werkgever niet meer zomaar bij ieder ander bedrijf werkzaam mag zijn of oude klanten mag benaderen. De werknemer wordt als het ware beperkt in zijn verdere loopbaan.

Kan een non-concurrentiebeding altijd worden toegepast?

In beginsel is het alleen mogelijk om een non-concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst op te nemen als deze overeenkomst van onbepaalde tijd is. Voor een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd is een non-concurrentiebeding alleen mogelijk als er zwaarwegende bedrijfsbelangen zijn waardoor het beding noodzakelijk word. Dit is geregeld in art. 7:653 lid 2 BW. Als dit het geval is dient er wel een uitgebreide schriftelijke onderbouwing te zijn over de noodzaak en de bedrijfsbelangen die de non-concurrentiebeding noodzakelijk maken. Hier worden door de werkgevers nog veel fouten in gemaakt. Vaak is deze onderbouwing niet sterk genoeg en houdt het beding bij de rechter geen stand.

Hoe stel je een non-concurrentiebeding op de juiste manier op?

Vanuit de wet zijn er 3 eisen waar een non-concurrentiebeding aan moet voldoen:

  1. Het beding is schriftelijk;
  2. Het beding is overeengekomen met een meerderjarige werknemer;
  3. Als het gaat om een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd dan kan een beding alleen worden opgenomen als dit noodzakelijk is wegens zwaarwegende bedrijfsbelangen en deze belangen zijn schriftelijk gemotiveerd.

Zoals hierboven al beschreven is vaak punt 3 een struikelblok voor de werkgever. Het woord ‘zwaarwegend’ geeft aan dat er door de rechter niet zomaar wordt aangenomen dat het beding noodzakelijk is.

Functiewijziging

Wat vaak vergeten wordt door werkgevers is dat bij een (ingrijpende) functiewijziging het non-concurrentiebeding opnieuw moet worden overeengekomen en dus schriftelijk moet worden vastgelegd. Doe je dat niet dan loop je als werkgever grote kans dat de werknemers niet langer aan het beding gebonden zijn.

Heeft het dan nog wel nut als werkgever om een non-concurrentiebeding in de arbeidsovereenkomst op te nemen? Ja!

Een overeengekomen beding schrikt in ieder geval veel werknemers af om de stap naar een concurrent te zetten. Vaak willen werknemers ook geen conflict met de oude werkgever. Wil een werknemer toch overstappen? Dan moet de werknemer naar de rechter en deze vragen om een schorsing of beperking van het beding, in tijd, in reikwijdte en in hoogte van de boete.

Kijk echter als werkgever altijd kritisch of een beding echt nodig is, en waarom dit nodig is. Wanneer je als werkgever hier een goede motivatie voor hebt moet het geen probleem zijn en houdt het beding jouw beste werknemer weg bij de concurrent!

Heb jij vragen over de formulering van een non-concurrentiebeding? Neem dan contact op met 1 van de Legal Business Partners van RIDE via info@ride.nl of 085-130 82 32

Onze nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in voor onze periodieke nieuwsbrief.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Bedrijfsjurist abonnement all-in fee

RIDE gaat over jou, als ondernemer. Jouw RIDE, waar de juristen van RIDE mee instappen om je onderneming te ontzorgen van juridische zaken.

+31 (0)85 130 82 32
info@ride.nl

Scroll naar boven