NIEUWS & MEER

Nieuwe regeling: Geboorteverlof

De nieuwe regeling van het geboorteverlof.

bolletjes-orangje
achtergrond-header-1

Nederland loopt voorop wat betreft de gelijkheid tussen man en vrouw. Met de uitbreiding van het betaald geboorteverlof van 3 naar 5 dagen in januari 2019 is er een positieve trend waarneembaar in de positie van de partner. De nieuwe regelgeving die per 1 juli 2020 in zal gaan, zet deze trend voort. De regeling aanvullend geboorteverlof zorgt er voor dat aan de partner van de bevallen vrouw een mogelijkheid wordt geboden om tijdens de eerste periode na de bevalling een grotere rol te spelen. Hoe deze regeling eruit zal komen te zien en wat er van belang is voor jou als werkgever, zetten de Legal Business Partners van RIDE hieronder verder uiteen.

Allereerst, wat wordt er verstaan onder partner van de moeder van het kind?

  1. de persoon die is getrouwd met de moeder van het kind; of
  2. de geregistreerde partner van de moeder van het kind; of
  3. de persoon die ongehuwd samen woont met de moeder van het kind en met haar de kosten voor de woning en huishouden deelt.

Ten tweede zijn er formele eisen:

  1. het aanvullend geboorteverlof voor partners waarvan het kind is geboren op of na 1 juli 2020.
  2. de partner moet het reguliere geboorteverlof reeds hebben opgenomen. Dit bestaat uit één werkweek verlof en wordt betaald door de werkgever. Het gaat hier om de arbeidsduur zoals is overeengekomen in de arbeidsovereenkomst. Een eventueel door de werknemer opgenomen ouderschapsverlof doet niets af aan het saldo geboorteverlof.

Tot slot: hoe kan het aanvullende geboorteverlof worden opgenomen?

  1. Het verlof is, in tegenstelling tot het reguliere geboorteverlof, onbetaald verlof waarbij de werknemer van het UWV een uitkering ontvangt van maximaal 70% van de overeengekomen dagloon. Hiervoor dient door de werkgever een uitkering te worden aangevraagd voor het aanvullend geboorteverlof van de werknemer via het portaal van het UWV. De werkgever kan er voor kiezen om de uitkering aan te vullen tot 100% van het regulier loon. Het aanvullend verlof kan ook achteraf worden aangevraagd, uiterlijk tot 1 jaar na de ingangsdatum van het verlof.
  2. De werknemer dient tenminste vier weken van te voren aan te geven dat hij/zij het verlof wenst op te nemen. Het verlof kan worden opgenomen voor een minimale periode van één week en een maximale periode van vijf weken. De werknemer mag het verlof verspreiden over zes maanden na de geboortedatum. Eventueel nog openstaand verlof na deze periode van zes maanden komt te vervallen.
  3. De dagen waarop het verlof zal worden opgenomen, worden in overleg tussen werknemer en werkgever vastgesteld. De werkgever kan een reeds vastgesteld verlof alleen wijzigen wanneer er sprake is van een zwaarwegend bedrijfs- of dienstbelang.

Mocht je naar aanleiding van dit artikel vragen hebben, of ben je benieuwd wat de Legal Business Partners voor jouw onderneming kunnen betekenen, neem dan contact op met RIDE.

 

Onze nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in voor onze periodieke nieuwsbrief.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Bedrijfsjurist abonnement all-in fee

RIDE gaat over jou, als ondernemer. Jouw RIDE, waar de juristen van RIDE mee instappen om je onderneming te ontzorgen van juridische zaken.

+31 (0)85 130 82 32
info@ride.nl

Scroll naar boven