NIEUWS & MEER

Krijgt één van jouw werknemers een kind in 2022? Dan verandert er dit voor jou!

bolletjes-orangje
achtergrond-header-1

Nederland zet een nieuwe stap op het gebied van ouderschapsverlof. De huidige regeling in Nederland stelt dat Werknemers ouderschapsverlofuren niet betaald krijgen. Met de komst van de nieuwe Europese richtlijn komt hier per 2 augustus 2022 verandering in. Werknemers zullen maar liefst negen weken betaald ouderschapsverlof krijgen.

De Wet betaald ouderschapsverlof
De Tweede Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Wet betaald ouderschapsverlof. Door deze nieuwe wetgeving zullen de Wet arbeid en zorg (hierna: Wazo) en de Wet flexibel werken (hierna: Wfw) worden gewijzigd. De Wet betaald ouderschapsverlof is een implementatie van een nieuwe Europese richtlijn. Deze richtlijn beoogt de gelijke behandeling voor mannen en vrouwen tussen het werk- en privéleven. Daarnaast bevordert de richtlijn de arbeidsparticipatie van vrouwen en is het een goede stap in de richting om het verschil in inkomsten tussen mannen en vrouwen kleiner te maken.

Wat zegt de huidige regeling?
De Wazo bevat diverse verlofregelingen waar een werknemer in bepaalde situaties recht op heeft – waaronder het ouderschapsverlof. Beide ouders kunnen ouderschapsverlof opnemen totdat het kind acht jaar oud is. De duur van het ouderschapverlof is 26 keer de arbeidsuren per week. Dus als een werknemer 40 uur per week werkt, is er recht op totaal 1040 uur aan ouderschapsverlof. Wettelijk geldt er geen loondoorbetalingsverplichting tijdens het ouderschapsverlof. Alleen op grond van een CAO kan er een recht bestaan op een gedeeltelijke loondoorbetaling tijdens het ouderschapsverlof.

Wat verandert er en wat moet ik als werkgever doen?
De Europese richtlijn schrijft voor dat lidstaten in hun regelgeving betaald ouderschapsverlof voor de duur van 9 weken moeten opnemen. De Tweede Kamer heeft daarom al in 2021 bepaald dat per 2 augustus 2022 ouders negen weken ouderschapsverlof tegen 50% van het dagloon mogen opnemen in het eerste levensjaar van het kind. Nu heeft het nieuwe kabinet in maart 2022 een aanvullend besluit genomen en is het recht op doorbetaling gemaximeerd tot maar liefst 70% van het maximum dagloon. Deze 70% wordt door het UWV uitbetaald aan de werkgever of werknemer. De uitkering dient door de werkgever te worden aangevraagd. De aanvraag kan gedaan worden nadat de werknemer minimaal een 1 keer het aantal uren van zijn werkweek betaald ouderschapsverlof heeft opgenomen. De uitkering wordt dus achteraf betaald.

In het geval dat niet de volledige negen weken worden opgenomen in het eerste levensjaar van het kind dan worden de resterende dagen ouderschapsverlof omgezet naar ouderschapsverlof zonder loondoorbetalingsverplichting. Deze resterende, onbetaalde, dagen kunnen worden opgenomen tot het kind acht jaar is.

En wat als het kind geboren is voor 2 augustus 2022 maar nog geen 1 jaar oud is?
Het recht op doorbetaling tijdens ouderschapsverlof geldt ook voor sommige ouders die vóór de invoering van de wet (te weten: 2 augustus 2022) een kind krijgen. Dit is alleen mogelijk indien het kind op 2 augustus 2022 nog geen jaar oud is en de ouders “werknemer” zijn. De ouders kunnen in dit geval alsnog  negen weken betaald ouderschapsverlof opnemen, mits zij nog niet het (volledige) ouderschapsverlof van de Wazo hadden opgenomen. Ook geldt de voorwaarde dat het betaald ouderschapsverlof opgenomen moet worden voordat het kind een jaar oud is.

Bovenstaande geldt ook voor adoptie en pleegzorg. Het betaald ouderschap kan dan worden opgenomen binnen één jaar na opname van het kind in het gezin, totdat het kind acht jaar oud is.

Heb jij hulp nodig bij het toepassen van deze wetgeving in jouw onderneming? Laat het ons weten en neem contact op met ons via info@ride.nl of 085-130 82 32 voor een vrijblijvend gesprek met een van onze experts.

Onze nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in voor onze periodieke nieuwsbrief.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Bedrijfsjurist abonnement all-in fee

RIDE gaat over jou, als ondernemer. Jouw RIDE, waar de juristen van RIDE mee instappen om je onderneming te ontzorgen van juridische zaken.

+31 (0)85 130 82 32
info@ride.nl

Scroll naar boven