NIEUWS & MEER

Impact voor werkgevers: Wet transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden

bolletjes-orangje
achtergrond-header-1

Er staan een aantal wetswijzigingen op de planning! Dit heeft alles te maken met de Richtlijn transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden die uiterlijk 1 augustus moet zijn omgezet naar Nederlandse wetgeving.

Wat betekent dit voor jou als werkgever?

De nieuwe wet heeft gevolgen voor bestaande én toekomstige arbeidsvoorwaarden en verbetert de rechten van werknemers. Als werkgever doe je er goed aan om nu al de arbeidsovereenkomsten te controleren en mogelijk aan te passen. De belangrijkste aandachtspunten lichten wij hieronder toe.

Uitbreiding informatieplicht werkgever

De huidige wet bevat een opsomming van gegevens welke de werkgever aan de werknemer moet verstrekken bij de aanvang van een dienstverband. De nieuwe wet breidt deze informatieplicht uit.

Zo dient een werkgever voortaan uitgebreidere informatie te verschaffen aan werknemers over onder andere:

  • het algemene opleidingsbeleid;
  • pauze-, rust- en werktijden – ook indien het gaat om onvoorspelbare werktijden;
  • de arbeidsplaats;
  • de aanspraak op vakantie of ander verlof en de wijze van berekening van de vergoeding hiervan;
  • uitbetaling van het loon en het noemen van overige bestanddelen op de salarisstrook;
  • de frequentie van betalingen;
  • de procedure bij beëindiging van het dienstverband.

Wat betekent dit concreet voor jou als werkgever? Bij het niet naleven van de informatieplicht kan de werkgever aansprakelijk worden gesteld voor de schade die een werknemer hierdoor ondervindt. Een tip voor werkgevers is om deze informatie standaard op te nemen in de model arbeidsovereenkomst of een personeelshandboek.

Verbod nevenwerkzaamhedenbeding


In een nevenwerkzaamhedenbeding komen werkgevers overeen dat het de werknemer niet is toegestaan om nevenwerkzaamheden te verrichten. Op basis van de nieuwe wet is dit beding nietig, tenzij er een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat.

We horen u denken: ‘een objectieve rechtvaardigingsgrond?’ Hierbij kan gedacht worden aan de bescherming van de gezondheid en veiligheid van de werknemer, bescherming van vertrouwelijkheid van bedrijfsinformatie, de integriteit van overheidsdiensten, het voorkomen van belangenconflicten of een dreigende schending van de Arbeidstijdenwet.

Voor werkgevers betekent dit dat een nevenwerkzaamhedenbeding wel mag worden opgenomen in een arbeidsovereenkomst, maar dat een werkgever hier zich alleen op mag beroepen indien hiervoor een goede reden bestaat. Deze reden hoeft niet direct in de arbeidsovereenkomst te staan, maar mag ook achteraf worden medegedeeld.

Onze tip: reeds overeengekomen – niet gemotiveerde – nevenwerkzaamhedenbedingen zijn niet direct nietig, maar ons advies is wel om na te gaan welke objectieve reden kan worden aangevoerd en hierop de toekomstige arbeidsovereenkomsten aan te passen.

Verplichte scholing kosteloos

Het komt veelal voor dat werkgevers een studiekostenbeding opnemen waarin wordt bepaald dat de werknemer (een deel van) de studiekosten moet terug betalen bij beëindiging van het dienstverband.

De nieuwe wet verbiedt een dergelijk beding indien opleidingen op grond van de wet of cao verplicht zijn voor de functie van de werknemer. Deze opleidingen dient de werkgever voortaan kosteloos aan te bieden en de tijd die hiermee gepaard gaat, dient te worden aangemerkt als arbeidstijd.

Het gevolg hiervan is dat werkgevers voortaan gebonden worden aan strengere eisen voor het verrekenen van opleidingskosten en dat deze daarom zorgvuldig opgesteld dienen te worden.

Tot slot

Wil jij weten waar je als werkgever vanaf 1 augustus rekening mee moet houden of wil jij je arbeidsovereenkomsten laten controleren? De juristen van RIDE kunnen jou hierbij helpen! Plan hier jouw vrijblijvend gesprek in of neem contact met ons op via info@ride.nl / +31(0)851308232.


Onze nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in voor onze periodieke nieuwsbrief.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Bedrijfsjurist abonnement all-in fee

RIDE gaat over jou, als ondernemer. Jouw RIDE, waar de juristen van RIDE mee instappen om je onderneming te ontzorgen van juridische zaken.

+31 (0)85 130 82 32
info@ride.nl

Scroll naar boven