NIEUWS & MEER

Het belang van de wet bescherming klokkenluiders

Als werkgever ben je verplicht een klokkenluiders meldkanaal én meldprocedure te hebben, zodat medewerkers hun vermoedens van misstanden veilig kunnen melden. Dit geldt nu al voor bedrijven vanaf 250 medewerkers. Vanaf 17 december 2023 moeten alle bedrijven vanaf 50 medewerkers ook voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders, Wbk. Waarom is dit zo belangrijk?

bolletjes-orangje
achtergrond-header-1

Het belang van de wet bescherming klokkenluiders

Als werkgever ben je verplicht een klokkenluiders meldkanaal én meldprocedure te hebben, zodat medewerkers hun vermoedens van misstanden veilig kunnen melden. Dit geldt nu al voor bedrijven vanaf 250 medewerkers. Vanaf 17 december 2023 moeten alle bedrijven vanaf 50 medewerkers ook voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders, Wbk. Voor bedrijven in de financiële sector geldt deze eis ook als ze minder dan 50 werknemers hebben, en wel vanaf 18 februari 2023. Waarom is dit zo belangrijk?

Transparantie en integriteit

Of jouw organisatie nu uit 50 of meer dan 250 medewerkers bestaat, elke stem is van onschatbare waarde. Een Klokkenluiders meldkanaal, biedt een veilige ruimte waar medewerkers hun zorgen en vermoedens van misstanden kunnen delen zonder angst voor represailles. Dit draagt bij aan een cultuur van transparantie en integriteit.

Wettelijke verplichting; Wet bescherming klokkenluiders

De Wet bescherming klokkenluiders verplichte bedrijven om een meldkanaal en -procedure in te stellen. Het waarborgt de vertrouwelijkheid van melders en betrokken derden en zorgt ervoor dat alleen gemachtigde personeelsleden toegang hebben tot de meldingen. Dit versterkt niet alleen het vertrouwen van medewerkers, maar het is ook in lijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Wat moet geregeld zijn om te voldoen aan de Wbk?

 1. Beleid en procedures opstellen:
  • Ontwikkel een specifiek klokkenluidersbeleid en procedures binnen je organisatie.
 2. Aanspreekpunt benoemen:
  • Wijs een verantwoordelijke medewerker of een klokkenluidersfunctionaris aan als aanspreekpunt voor klokkenluiders.
 3. Communicatie:
  • Zorg voor heldere communicatie naar alle medewerkers over het bestaan van het klokkenluidersbeleid en de meldprocedure.
 4. Veilige meldkanaal:
  • Stel een veilig en vertrouwelijke meldkanaal beschikbaar voor klokkenluiders, zoals een speciaal telefoonnummer, e-mailadres of een online portal. Deze moet voldoen aarde AVG
 5. Onderzoeksteam inrichten:
  • Organiseer een team dat verantwoordelijk is voor het onderzoeken van de meldingen en de follow-up.
 6. Bescherming van de klokkenluider:
  • Zorg ervoor dat de identiteit van de klokkenluider strikt vertrouwelijk wordt gehouden en dat deze persoon beschermd wordt tegen represailles.
 7. Meldingsprocedure:
  • Leg de procedure voor het indienen en onderzoeken van meldingen vast in detail, inclusief termijnen voor het afhandelen van meldingen.
 8. Rapportage
  • Jaarlijks dient er een anonieme rapportage te worden opgesteld.

Eenvoudige oplossingen voor tijdrovend en kostbaar probleem

Ons label HiTrust begrijpt dat naleving van nieuwe wetten en regelgeving, zoals de klokkenluidersregeling, tijdrovend en kostbaar kan zijn. Maar het kan anders. Met een volledige, eenvoudige en veilige oplossing is het opzetten van een klokkenluiders meldkanaal binnen handbereik. Binnen slechts 5 minuten kunnen ze jouw organisatie klaarmaken voor de Wbk en een veilige werkomgeving creëren.

Juristen en vertrouwenspersonen

De juristen van HiTrust zijn ook gecertificeerd vertrouwenspersonen. Zo zorgen ze ervoor dat medewerkers vol vertrouwen misstanden kunnen delen volgens de Wet bescherming klokkenluiders. Dit gaat verder dan naleving; het is een stap in de richting van het bouwen van een cultuur van openheid en respect.

Integriteit en welzijn medewerkers

In deze snel veranderende zakelijke omgeving is het creëren van een veilige werkplek cruciaal voor succes. Het implementeren van een klokkenluiders meldkanaal en het voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders is niet alleen een verplichting, maar ook een kans om te laten zien dat je toegewijd bent aan de integriteit en het welzijn van jouw medewerkers.

Belang wet bescherming klokkenluiders

HiTrust klokkenluiders meldkanaal

Bij ons label HiTrust is het proces simpel en snel geregeld, en het opent de deur naar een toekomst waarin jouw organisatie gedijt in een cultuur van vertrouwen en transparantie.

Wil je meer weten over het opstellen van de juiste juridische documenten zodat jouw bedrijf kan voldoen aan de wet bescherming klokkenluiders? Of het nu gaat om arbeidsrecht, algemene voorwaarden of contractenrecht? In elke fase van het ondernemen kun je bij ons terecht en hoef je niet te kiezen uit verschillende rechtsgebieden!

Neem vrijblijvend contact met ons op. We zijn er voor jou als ondernemer.

Onze nieuwsbrief

Blijf je graag op de hoogte? Schrijf je dan nu in voor onze periodieke nieuwsbrief.
Something went wrong. Please check your entries and try again.
Bedrijfsjurist abonnement all-in fee

RIDE gaat over jou, als ondernemer. Jouw RIDE, waar de juristen van RIDE mee instappen om je onderneming te ontzorgen van juridische zaken.

+31 (0)85 130 82 32
info@ride.nl

Scroll naar boven